Spiritueel niveau

Het zielsniveau/je spiritualiteit, staat voor wie je werkelijk bent vanuit je essentie. Wat wil je echt vanuit je hart en de liefde die daaruit voortvloeit?  

Het Zelf, het Zijn,

Je innerlijke kracht, je levensmissie/doel, belangeloos en verbondenheid. Je Zelf, adviseert je over verbondenheid, oordeelloosheid, belangeloosheid en onvoorwaardelijk lief te hebben. De leermeester in je innerlijke stem voor gezondheid, liefde en geluk. Door je bewustzijn te ontwikkelen, vindt je steeds meer je Zelf en wordt je ego onbelangrijk. Vanuit je Zijn ervaar je rust, licht, innerlijke stilte, harmonie en eenheid met de wereld om ons heen. Een rust die wij allemaal mogen ervaren in onvoorwaardelijke liefde voor je zelf en de ander en ontvang deze liefde ook. 

 

Je bewustzijn

Wat houdt je nog tegen dat je nu nog niet in je bewustzijn bent en blijft:

 • Je gedachten/je overtuigingen  =>  je mentale niveau
 • Emoties  => je emotionele niveau
 • Lichamelijk iets  => je fysieke niveau
 • Verhaal, een verhaal die je meeneemt vanuit je jeugd en vanuit je gedachten. 

Deze 4 reacties, kunnen er voor zorgen dat je in 3 beweging valt:

 • Je gaat naar iets toe :  je versmelt je met iets, om leegtes op te vullen.
 • Je gaat van iets af : je vlucht, negeert het, wilt er niets van weten.
 • Je gaat er tegen vechten : je weert je af, je gaat het beargumenteren, je gaat je verdedigen.

Belangrijk hier in is om in balans te blijven, dicht bij jezelf te blijven en jezelf ook te blijven, vanuit je bewustzijn en essentie en de liefde die altijd in je zit.

Door oude pijn en trauma's te verwerken en daarmee leren om te gaan en te accepteren, doorbreek je denkpatronen, overtuigingen en overlevingsmechanisme, waardoor je liefdevoller voor jezelf wordt, voor je omgeving en daardoor gelukkiger. Er zullen altijd situaties zijn die je verdriet doen of pijn doen, door bij je Zelf te blijven en liefdevol en positief te zijn, kan je deze emoties beter gaan verwerken. 

Het Zijn ervaren we elke dag, op het moment dat je langzaam wakker wordt, je ogen nog niet geopend hebt, je pakt je verhaal, emoties, lichaam en gedachtes nog niet op, dat moment ben je in je waren Zijn, je bent dan Puur Zijn, puur bewustzijn. Hoe meer je in dit Zijn bent, hoe meer je thuis bent in jezelf.

De voeding voor je spirituele niveau

 • Meditatie, waarin je, jezelf de vraag stelt, wat is mijn doel op aarde? Wat maakt mij gelukkig? Wat is de zingeving van mijn leven? Wat brengt mij nu op dit moment?
 • Vanuit je zuivere intentie, de natuur in gaan, sporten, yoga, schrijven, schilderen, tekenen, etc. 
 • Hou de positieve flow en liefde vast, door muziek of meditatie. 

 

Je bent en blijft heel en compleet, wat er ook gebeurd 

*
Je bent vrij, niemand houdt je tegen, alleen JIJ bepaalt je eigen wegen

*

JIJ bent Liefde

Piramide van Maslow

Een behoefte piramide die schematisch weergeeft waarin de behoeften van de mens staan weergegeven, op volgorde van de prioriteit die eraan gegeven wordt. Deze is opgebouwd uit 5 pijlers. De zesde staat er niet in, maar is ontzettend belangrijk. 

 1. Primaire biologische behoeften zoals eten, lucht en water.
 2. Bestaanszekerheid in vorm van veiligheid en zekerheid.
 3. Sociale behoeften in vorm van vriendschap, liefde en sociale contacten.
 4. Erkenning in vorm van de combinatie van zelfrespect en de waardering van anderen.
 5. Zelfontplooiing in vorm van de mogelijkheden om de persoonlijkheid te ontwikkelen en mentale groeimogelijkheden.
 6. Zingeving, deze is gezond voor je lichaam, geest en ziel, daarbij is het ook de mooiste reis die je ooit hebt gemaakt. (bij gebrek aan zingeving kunnen er diverse klachten komen, zoals burn-out, depressie, laag zelfbeeld, psychosomatische klachten.