Een holistisch mensbeeld/visie, is de basis van vele stromingen in de complementaire gezondheidszorg. Complementaire zorg is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast de reguliere zorg die u krijgt voor uw aandoening. 

Complementaire zorg kan vermindering geven van klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen. Daarnaast richt complementaire zorg zich vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort; De zorg is niet klachtgericht maar gezondheidsgericht.  

 

Deze visie is holistisch als er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de onderdelen. Alles hangt met elkaar samen. 


Plato (427 v.C - 347 v.C) zei hier het volgende over:

U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als je het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden. 

 

Heel eerst de ziel, dan zal healing van geest en lichaam volgen

- Master Zhi Gang Sha -