Holisme 
Dit is een levenswijze waarin je, jezelf ziet als onderdeel van één groot geheel(de natuur, de dieren, de planten en de energie). Het lichaam, de geest en de ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de juiste balans te krijgen en te behouden vanuit het holisme, zijn de volgende 5 pijlers een belangrijk onderdeel in deze levenswijze. 


1. Fysiek Voeding, beweging, ontspanning en rust. 
2. Mentaal Gedachten en overtuigingen.
3. Emotioneel Positieve en negatieve emoties.
4. Energetisch Waar krijg je energie van en hoe behoud je deze energie?
5. Spiritueel Wie ben je werkelijk en met welk doel/levensmissie ben je hier op aarde?

 

Je intuïtie
Ieder persoon heeft 6 intuïtieve vermogens, die gebaseerd zijn op de zintuigen:
Helder Zien, Helder Horen, Helder Ruiken, Helder  Proeven, Helder Voelen en  Helder Weten
Als je bezig bent met je bewustzijnsproces, kan de ontwikkeling van je intuïtie een belangrijke rol gaan spelen. Door in contact te komen met je essentie, wordt je, je bewust van je lichaam en ga je aanvoelen welke voeding op bovenstaande niveau's voor jou van toepassing is. Als je bewust gaat werken aan bovenstaande punten, kun je, je intuïtieve vermogens gaan inzetten. Vanuit je gevoel bepaal je dan welke voeding je nodig hebt, op welk moment en op welke manier. Je luistert goed naar je lichaam, en op basis van je intuïtie bepaal je wat goed is voor jouw. 

Belangrijkste is, dat je op basis van de 5 holistische niveaus's, de liefde voorop stelt. Eerst de liefde voor jezelf, door goed voor jezelf te zorgen en van jezelf te houden. Loslaten van negatieve emoties over jezelf, zodat je jezelf kan accepteren. Op die manier kan je zonder oordeel de mensen om je heen accepteren in welke situatie dan ook, er is namelijk geen "goed" of "fout", ieder mens is mooi en uniek en heeft zijn eigen waarheid. 

 

 

Uit ervaring weet ik nu dat onvoorwaardelijke zelfliefde het belangrijkste uitgangspunt is, voor een Holistisch Therapeut. Hiermee kan je oordeelvrij en liefdevol zijn en op die manier kan je vanuit je hart mensen behandelen en liefde en levenskracht overdragen. 


De mens bewandeld verschillende paden,
op zoek naar vervulling en geluk. 
Omdat ze niet op jouw levenspad lopen,
wil nog niet zeggen dat ze verdwaald zijn. 
- dalai lama-