Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de Reiki/Holistisch behandelaar “De Zeeboezem”  en de cliënt.

Algemeen
De Zeeboezem zal de reikibehandeling naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling kan variëren en wordt bepaald door De Zeeboezem. Reiki helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De Zeeboezem kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de reikibehandeling. Holistische Praktijk De Zeeboezem behoudt zich ten allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een Reiki en/of Holistische behandeling geschiedt na telefonische, persoonlijke aanmelding of via het behandelingsformulier die vermeld staat op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een Reiki en/of Holistische behandeling geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een Reiki en/of Holistische behandeling. De Zeeboezem is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling De Zeeboezem hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki en/of Holistische behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Betaling van de behandeling

Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen vóóraf afgerekend te worden, dit kan d.m.v. een betaalverzoek die verstuurd wordt door De Zeeboezem of dat de cliënt het zelf overmaakt d.m.v. een overschrijving n.a.v. de factuur die verzonden wordt. Zijn beide niet mogelijk dan behoort het ook tot de mogelijkheid om contant af te rekenen op de dag van de behandeling.

Artikel 2

  • Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden.
  • De annulering dient telefonisch gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.
  • Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is De Zeeboezem gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familieomstandigheden.

Geheimhouding

De Zeeboezem hanteert een privacy beleid, deze staat vermeld op de website: www.dezeeboezem.com

Het Nederlandse recht is van toepassing.