Algemene Voorwaarden

De Zeeboezem is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75591995
Adres: Weimarstraat 443, 2562 HN, DEN HAAG
Email: info@dezeeboezem.com
Telefoon: 06-82719929
www.dezeeboezem.com


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen tussen de Reiki/Holistisch behandelaar “De Zeeboezem”  en de cliënt en de (online) trainingen/cursussen die De Zeeboezem aanbiedt. 

Algemeen
De Zeeboezem zal de reiki-holistische behandeling en (online) training/cursus naar beste kunnen uitvoeren. De duur kan variëren en wordt bepaald door De Zeeboezem. Reiki en holistische behandelingen helpt bij de ondersteuning van een genezingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De Zeeboezem kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten die ontstaan tijdens of na de reiki/holistische-behandeling. De Zeeboezem behoudt zich ten allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een Reiki/Holistische behandeling en/of (online) cursus geschiedt na telefonische, persoonlijke aanmelding of via het behandelingsformulier die vermeld staat op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een Reiki/Holistische behandeling en/of (online) cursus geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een Reiki en/of Holistische behandeling. De Zeeboezem is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki/holistische behandeling en/of (online) cursus, De Zeeboezem hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki en/of Holistische behandeling en/of (online) cursus, geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

De betaling
Door je aan te melden voor een behandeling, een consult of cursus ga je een betalingsverplichting aan. Het afgesproken dan wel gefactureerde bedrag dient binnen 14 dagen na aanmelding te worden voldaan doch ten alle tijden vóór aanvang van de behandeling en/of (online) cursus bijeenkomst.

Bij niet voldoen aan de voorwaarden van een getroffen regeling is het volledige bedrag direct opeisbaar.
Er wordt een betaalverzoek verstuurd of je kan het zelf overmaken op: De Zeeboezem: NL74 ASNB 8821 1573 26

Annulering 
Ik werk met en in de energie en geef heel veel. Wat betekent dat ik op voorhand, tijdens en na een bijeenkomst voor jou en de groep veel werk verricht. Ik werk een-op-een of in kleine, intieme groepen en hierdoor is het vervelend als iemand niet op komt dagen, te laat komt, op het allerlaatste moment afzegt of ervoor zorgt dat een bijeenkomst erg uitloopt. Probeer met evenveel respect voor mijn tijd en die van de groep om te gaan zoals ik dat evenzo voor jou doe. 
De cliënt verplicht zich een behandelingsafspraak op tijd  (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Klachten
Voor eventuele klachten over de behandeling zou ik het op prijs stellen als de cliënt deze eerst met mij bespreekt. Mocht je ontevreden zijn met mijn oplossing dan kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GAT. Op de website staat meer informatie. 

Geheimhouding
De Zeeboezem zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
De Zeeboezem hanteert een privacy beleid, deze staat vermeld op de website: www.dezeeboezem.com

Het Nederlandse recht is van toepassing.